Rodinný dům


Požadavek investora

Navrhnout vzhled fasády rekonstruovaného rodinného domu ve větší obci.

Navrhované řešení

S přihlédnutím k okolní starší vesnické zástavbě a již provedeným stavebním úpravám (přístavba k původnímu domu, ocelové venkovní schodiště a plechová střešní krytina) byla zvolena jako základní barva hnědá ve světlejším odstínu doplněná kontrastnějším tmavším odstínem. Barevné pojetí je sjednoceno ve spodní partii betonovým obkladem soklu imitujícím kámen světlé barvy.
Barevné kombinace byly aplikovány na celou stavbu včetně hospodářské části. Základní světlá barva je aplikována na převážné většině fasády, kontrastní tmavší barva na vstupní partii se schodištěm grafitové barvy. Tmavší odstín je řešen s částečným rohovým přesahem na čelní fasádu. Ta je pak obdobně vyvážena stejným přesahem odstínu z pravé boční stěny.

3D model

Čelní pohled dopoledne Pravá strana dopoledne Pravá strana odpoledne Levá strana Zadní část Detail vstupní partie Detail schodiště Hospodářská část

<< zpět