Tvorba 3D modelu


Pro vytvoření studie barevného řešení fasády je zpracován neutrální (nevybarvený) 3D model nemovitosti, reálně jsou zobrazeny pouze prvky u nichž se vzhled již nebude měnit (např. okna, dveře, krytina střechy). V případě začlenění do přilehlé okolní zástavby je možno orientačně doplnit i sousedící objekty.
Na modelu pak lze aplikovat různé barevné kombinace dle přání investora, případně je upravovat i podle návrhu zpracovatele, konzultovat náměty a nápady a poté zvolit nejoptimálnější řešení.
Je možno volit náhledy ze všech stran i výšek a prohlížet model z libovolné vzdálenosti až do nejmenších detailů. Lze nastavit reálné sluneční osvětlení v závislosti na čase a orientaci dle světových stran a tím získat jasnou představu o budoucím vzhledu v kteroukoli denní dobu.
Počet obrázků náhledů zhotovených z 3D modelu je prakticky neomezený.
Předpokladem ke zhotovení modelu je zaslání výkresové dokumentace včetně orientačních fotografií, nebo zaměření na místě zpracovatelem, nebo doplnění základních rozměrů investorem do obrázku upraveného zpracovatelem.

Ukázka 3D modelů


Celkový náhled Pohled na čelní část odpoledne Pohled na boční část dopoledne Vchodová partie Detail okna barevný Detail ornamentů s hmyzem