Zlatníky


Požadavek investora

Navrhnout barevné řešení fasády budovy obecního úřadu s odlehčením horní partie a vyřešit důstojné umístění praporů.

Navrhované řešení

Vzhledem k okolní starší vesnické zástavbě byly zvoleny tlumenější barvy. Dolní část fasády je světle okrová, horní část světle šedá. Sokl římsy a okapy byly barevně přizpůsobeny renovované vstupní části (přístřešek, dveře a vrata).
K umístění praporů a jejich snadné manipulaci s nimi byl zvolen prostor vedle okna vikýře.

3D model

Celkový náhled Náhled zepředu 1 Náhled zepředu 2 Čelní fasáda Fasáda zprava Fasáda zleva Detail čelní partie Vstup - detail

<< zpět