Tvorba 3D modelu


Při zpracovávání návrhu domu, bytu či místnosti je vytvořen základní 3D model místností. Přitom je možno vycházet z výkresové dokumentace či provést zaměření přímo na místě.
Podle zadání investora je pak v modelu rozmístěno základní zařízení a zpracováno potřebné množství různých variant. V této fázi je již získán přehled o orientačních rozměrech základního vybavení.
Pak již je možno provést podle rozměrů výběr konkrétního nábytku , spotřebičů apod. a tyto zpětně přenést přímo do modelu. Poté následuje výběr doplňků (koberce, TV, HiFi, květiny...) a nakonec je vybrána malba, příp. i podlahová krytina. Je možno zhotovit i světlené studie jednotlivých místností.
Z 3D modelu je pak zhotoveno potřebné množství náhledů, řezů a průhledů (na přání je možno zhotovit i virtuální video prohlídku). Celý projekt se dá uložit do jednoduché aplikace a odeslat elektronickou poštou. Následně jej lze v bezplatném prohlížeči otevřít a v případě nejasností nahlédnout až na nejmenší detaily.
U rekonstrukcí a stavebních úprav je zhotovena i dokumentace s popisem prací a obrázky pro řemeslníky v nichž jsou zaneseny potřebné míry.

Ukázka 3D modelů


Půdorys kuchyně s jídelnou Půdorys dětského pokoje Vybavení haly s krbem Jedna z variant uspořádání sedačky Řez kuchyní a pokojem Řez kuchyní s jídelnou Rozmístění instalací Instalace v kuchyni